lördag 23 februari 2013

Radioprogram!

Vi har gjort radioprogram där uppgiften, förutom att lära oss göra radioprogram, var att presentera tre olika författare. Vi använde oss av programmet Audacity när vi spelade in och redigerade våra program. Fakta om författarna har vi hämtat från Alex, som är ett författarlexikon och kan hittas på bibliotekens webbsidor. Hittills har det blivit åtta radioprogram!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar